Ochrana osobných údajov

Poskytovateľom Webovej stránky www.ipk.sk,
je: Obchodné meno: IPK, s.r.o.,
Sídlo: Staviteľská 3, 831 04 Bratislava

IČO: 36 383 287
Zast.: konateľ: Fodor Peter, Ing. PhD.

ktorá je nižšie označovaná ako “my”, “nás” alebo “naše”...).

Ďakujeme za návštevu našej web stránky. Chceme Vás uistiť, že naša spoločnosť má prijaté primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú zárukou, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Máme vypracovanú bezpečnostnú politiku a smernice pre každý informačný systém upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb.

Tieto informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov návštevníkov našej web stránky vysvetľujú, akým spôsobom chránime Vaše údaje získané prostredníctvom tejto Webovej stránky.
Spoločnosť IPK, s.r.o. neuskutočňuje cezhraničný prechod osobných údajov.


Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov
Ako návštevník nemusíte pri používaní našej Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade bude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov vyžiadaný a/alebo Vám bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou len na konkrétny vopred stanovený účel a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Príjemca osobných údajov: Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa.

Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).


Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (web beacons)
Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa). Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účely funkčnosti tejto web stránky.


Sociálne médiá
Táto Webová stránka neobsahuje odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“).


Zabezpečenie informácií
Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.


Ochrana osobných údajov detí
Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.


Oznámenie o používaní súborov cookies

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k tejto Webovej stránke a služby prispôsobené Vaším potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom používate túto Webovú stránku.
To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies. Cookies obsahujú malé množstvo informácií a sú sťahované prostredníctvom serveru tejto Webovej stránky do Vášho počítača alebo iného zariadenia. Váš internetový prehliadač potom zašle súbory cookies späť tejto Webovej stránke pri každej ďalšej návšteve, vďaka čomu Vás táto Webová stránka rozpozná a nájde informácie, napr. o vašich užívateľských preferenciách (navštívené stránky, kliknutia, história aktivít). Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete na www.aboutcookies.org.

Kedykoľvek navštívite túto Webovú stránku, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, zemi a predtým nastavených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť webovej stránky), a sú uchovávané po dobu 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org.

Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Návštevou tejto Webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu uvedenom v tomto Oznámení o používaní súborov cookies.


Ako môžete kontrolovať súbory cookies?

Kontrola pomocou internetových prehliadačov
Väčšina internetových prehliadačov Vám umožní kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých webových stránok. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ všetky súbory cookies odstránite, všetky Vaše osobné nastavenia budú stratené, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie súborov cookies, pretože aj táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. opt-out cookies. Viac informácií o tom ako môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované alebo filtrované, nájdete na www.cookiecentral.com/faq alebo na www.aboutcookies.org.

Externé webové služby
Za účelom zobrazenia obsahu tejto Webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov, niekedy používame externé webové služby. Nie sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsah vložený na naše Webové stránky.

Webhosting – Poskytovateľom webhostingových služieb, ktorý nám prenajíma priestor na vlastných serveroch a umožňuje nám byť stále online na webe je spoločnosť WebSupport. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov


Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov
Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme čas od času upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vaším informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime Vaše údaje.


PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Na základe písomnej žiadosti podanej mailom alebo osobne v našej spoločnosti má dotknutá osoba právo:
  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie
  • spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
  • žiadať o informácie o spôsobe spracúvania osobných údajoch v našej spoločnosti.


Požiadavky od dotknutých osôb vybavujeme bezplatne s výnimkou § 21 ods. 3 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov t.j. za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok.


POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti alebo otázky o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu sídla Spoločnosti: Staviteľská 3, 831 04 Bratislava alebo na mailovú adresu: ipk@ipk.sk. Vašu žiadosť vybavíme najneskôr do 30 dní od jej doručenia.
Image

Your strong partner

Contact

Address:
Staviteľská 3,
831 04 Bratislava
Phone:+421 903 751 640
Email: vyroba@ipk.sk