Stavebné konštrukcie

REALIZUJEME A ZABEZPEČUJEME:


STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

OBLASŤ INŽINIERSKYCH ČINNOSTÍ:
 • vykonávanie inžiniersko-technickej poradenskej činnosti
 • spracovanie projektovej dokumentácie stavieb
 • vykonávanie funkcie autorského dozoru
 • vykonávanie funkcie technického dozoru investora
 • vykonávanie funkcie stavebného dozoru


OBLASŤ STAVEBNÝCH ČINNOSTÍ:
 • kompletné dodávky stavebných objektov murovaných, montovaných oceľových a kombinovaných, pre administratívne, bytové, rekreačné, výrobné, skladové a obchodné účely
 • rekonštrukcie objektov a interiérov pre obchodné, administratívne a zdravotnícke účely
 • zatepľovanie, oplášťovanie a presklievanie priemyselných výrobných, obchodných, administratívnych a bytových objektov
 • kompletnú realizáciu nových striech, nosnú konštrukciu, zateplenie a krytinu všetkých druhov
 • rekonštrukcie a opravy striech všetkých typov nosných konštrukcií a druhov krytiny
 • stavebné klampiarske práce pre všetky typy stavieb
Image

Your strong partner

Contact

Address:
Staviteľská 3,
831 04 Bratislava
Phone:+421 903 751 640
Email: vyroba@ipk.sk