Kontrolné metódy

REALIZUJEME A ZABEZPEČUJEME:


TERMOVÍZNE MERANIE, MERANIE HLUKU PRE PROTIHLUKOVÉ APLIKÁCIE, MERANIA NETESNOSTI STREŠNÝCH PLÁŠŤOV A INÉ

Termovízne meranie je nekontaktné meranie teploty pre stanovenie rozloženia teplotných polí na povrchu rôznych objektov má dnes veľmi široké využitie. Tento postup sa nazýva nekontaktná termografia. V súčastnosti sa uplatňuje v stále širšej oblasti stavebníctva, výroby, služieb a vedy.


Oblasti použitia:


Stavebníctvo
  • identifikácia nežiadúcich tepelných strát plášťov budov a hál
  • infiltrácia vzduchu u stavebných konštrukcií
  • závady v izoláciách

Strojárstvo
  • tepelné namáhanie zariadení a ich súčastí

Energetika
  • zdroje tepla ( tepelné namáhanie zariadení a vznik havárií )
  • kvalita technických tepelných izolácií


Nekontaktná termografia ( termovízia - obecne infratechnika ) zahrňuje metódy pre zobrazovanie teplotných polí na povrchu snímaných telies ( rozloženie povrchových teplôt ), ktoré je reprezentované energiou a hustotou fotónov emitovaných z povrchu snímaného telesa a jeho vyhodnotením - kvantifikáciou.

Je to v podstate zobrazovací systém transformujúci informáciu o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu zosnímanú v infračervenom spektre na obraz viditeľný ľudským okom. Správnym vyhodnotením - kvantifikáciou nasnímaného tepelného poľa telesa (termogramu) dostaneme údaje o jeho hodnotách a rozložení. Výsledné údaje sú vynikajúcim podkladom pri odstraňovaní chýb a nedostatkov stavieb, konštrukcií a zisťovaní zdrojov nežiadúceho tepla.


Meranie intenzity hluku

Pre dosiahnutie požadovaných parametrov intenzity hluku je často potrebné realizovať riešenia ktoré pozitívne vplývajú na znižovanie hlučnosti prostredia generovaného napríklad prevádzkou zariadení s vyššou hlučnosťou ako je stanovené v normách pre jednotlivé časy prevádzok a lokalizácie. Pri návrhu riešení na protihlukové opatrenia zabezpečujeme vykonanie meraní hladín hluku pred daným riešením, analýzu dát a následný návrh, realizáciu diela a dodatočné meranie po realizácií.

Tieto merania vedia pomôcť prevádzkarom jednoltivých technologických zariadení, zvukovej pohode v obciach a mestách z nežiadúcich zdrojov hluku.


Meranie poškodení strešných krytín
Keďže sa naša spoločnosť venuje opravám aj opravám striech ponúkame našim zákazníkom aj službu na zmapovanie strechy viacerými metódami podľa typu strešnej krytiny ktorá umožňuje nasadnie konkrétnych typov métod pre identifkáciu netesnosti.

Niektoré typy striech majú výrazne ťažšie lokalizovanie nežiadúcich miest vzniku zatekania. Preto vďaka dlhoročnej praxi vieme, akým spôsobom najlepšie identifkovať a aplikovať metódy hľadania chýb. Ak sa bavíme o fóliových strechách na báze PVC a TPO vieme zabezpečiť kontrolu strechy samozrejeme pomocou vizuálnych skúšok, iskrových skúšok a defektoskopie. Ak by ani tieto metódy pre danú strechu nepostačovali vieme ponúknuť aj ďalšie. Napríklad defektoskopiu možno aplikovať aj na modifikované asfaltové pásy prípadne aj EPDM, naopak pri plechových krytinách ich nieje možné použiť.

Ultrazvukové meranie hrúbok stien materiálov
V rámci opráv a realizácií projektov týkajúcich sa oceľových konštrukcií je často na vhodné diagnostikovanie a preventívne opatrenia meranie hrúbok úbytkov materiálu na technologických zariadeniach pred tým ako sa pristúpi k samotnej oprave/výmene. Všetky tieto postupy si vieme sami zabezpečiť pre správny návrh riešenia daného projekčného stavu.

Všetky naše skúsenosti radi zúročíme pri hľadaní a vyriešení problému na Vašich zariadeniach. A ponúkame aj ďalšie iné metódy
Image

Your strong partner

Contact

Address:
Staviteľská 3,
831 04 Bratislava
Phone:+421 903 751 640
Email: vyroba@ipk.sk