Blog

Izolacie v priemysle

Tepelné izolácie, izolácie v priemysle za posledné obdobie

Izolácie v priemysle slúžia pre dosiahnutie stabilnejších teplôt a lepších parametrov výrobnej časti priemyslu. Nižšie tepelné straty okrem funkčného prvku synergicky znižujú náklady na prevádzku zariadenia - ekonomická efektívnosť. Vždy je nutné identifikovať miesta najväčších tepelných strát a vplyvov na dostiahnutie tepelnej stability prepravovaného média a správneho návrhu tepelnej izolácie a ostatných prvkov v oblastie priemyselných izolácii.

Všetky prevedenia izolácii v priemysle sú v zmysle zadaní a požiadaviek zákaníkov z množstva rôznych materiálov, navrhnuté vhodne na danú prevádzku. Viď nižšie zopár realizácií. Ospravedlňujem sa ale veľmi málo fotíme a dávame realizácie na WEB. Tí čo nás poznajú vedia, že vždy sa snažíme vykonať prácu tak aby výsledok bol "WIN - WIN" len takáto spolupráca vie posúvať obe strany vpred. Vopred ďakujeme všetkým naším zákazníkom za prejavenú dôveru. S pozdravom Peter Fodor, konateľ spoločnosti.

Výber realizácii ( Izolácie v priemysle )

Izolacie v priemysle sondy          izolacie v priemysle sondy druhá časť

Tepelné izolácie sond a meracích bodov potrubných trás a armatúr

izolacie v priemysle susenie plastov          izolacie v priemysle susenie plastov 2 časť

Priemyselné izolácie sušiarenskej linky na plasty - zefektívnenie vstupného zdroja primárneho paliva

izolacie v priemysle opláštenia budov           izolacie v priemysle meracia stanica

Oplášťovanie budov a striech, klampiarske prvky a oceľové konštrukcie. Tepelné priemyselné izolácie - laboratórne meranie

izolacie v priemysle sušiareň drevnej štiepky          izolacie v priemysle sušiareň papier

Tepelná izolácia sušiacej rotačnej pece na výrobu drevotrieskového materiálu. Priemyselné izolácie - kapotáž papiarenského stroja

izolacie v priemysle montáž VZT a tepelnej izolácie          izolacie v priemysle montáž VZT a tepelnej izolácie 2

Dodávka a montáž tepelnej izolácie a rozvodov vzduchotechniky VZT.

 

izolacie v priemysle montáž šité izolácie

Opravy šitých izolácií pre priemyselné využitie.

 

Image

Váš silný partner

Kontakt

Adresa:
Staviteľská 3,
831 04 Bratislava
Telefón:+421 903 751 640
Email: vyroba@ipk.sk