O spoločnosti IPK, s.r.o.

Spoločnosť IPK, s.r.o bola založená v roku 1998, / pôvodný názov TERSTAV s.r.o / s pôsobnosťou v oblasti stavebných prác. Oblasť podnikania sa postupne rozširovala o zámočnícke práce, montáže potrubí, tepelné izolácie potrubí a telies, montáže ústredného vykurovania, kotolní, plynoinštalácii a zdravotechnických rozvodov – vodovod, kanalizácia, zariaďovacie predmety, elektromontážne práce, montáž vodomerov, montáž meračov tepla, práce súvisiace s demontážou a likvidáciou materiálov obsahujúcich azbest, dodávkou a výrobou tkaninových kompenzátorov.

Viac o spoločnosti IPK, s.r.o.
Hlavnou činnosťou spoločnosti IPK, s.r.o. sú tepelné izolácie a chladové izolácie technologických zariadení a stavieb, stavebné zatepľovanie obvodových a strešných plášťov a strešné konštrukcie.

  • IPK, s.r.o. organizáciou ktorá pôsobí na Slovensku a v zahraničí, ktorá projektuje, rozpočtuje, montuje a dodáva tepelné izolácie teplovodov, horúcovodov, parovodov, aparátov, zásobných nádrží, kolón, kotlov, turbín, čerpadiel, vodojemov, vzduchotechnických a klimatizačných zariadení a zariadení hlbokého chladu. Stavebné zatepľovanie realizujeme najnovšími technológiami s izoláciami na báze vláknitých a polystyrénových izolácii s povrchovou úpravou stierkovaním.
  • Strešné konštrukcie a zatepľovanie strešného plášťa riešime pre nové stavby ako aj rekonštrukcie so zabezpečením vysokej kvality strešného plášťa proti zatekaniu.
  • IPK, s.r.o. realizuje izolácie chladiarní a mraziarní polyuretánovými alebo minerálnymi sendvičovými panelmi vysokej kvality.
  • IPK, s.r.o. spracováva pre uvedené oblasti prípravnú technickú dokumentáciu. Technické oddelenie spolupracuje s projektovými organizáciami, dodávateľmi materiálov a investormi na projektovej príprave významných stavieb a súčasne poskytuje poradenskú činnosť.
  • IPK, s.r.o. je držiteľom certifikátu integrovaného manažérskeho systému normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018 schváleného spoločnosťou 3EC International a.s.


IPK, s.r.o. – životné prostredie a kvalita
  • Spoločnosti IPK s.r.o. bol v roku 2008 vydaný certifikát spoločnosťou 3EC International a.s. v súlade s normou ISO 9001:2008. Certifikát bol priebežne udržiavaný, inovovaný a rozšírený v roku 2013 do integrovaného systému riadenia (IMS), v súlade s normami EN ISO 9001:2008 a 14001:2004 pre riadenie kvality výrobkov a ochrany životného prostredia a v zmysle medzinárodnej normy OHSAS 18001:2007. V roku 2020 bola urobená aktualizácia systému na najnovšie normy. Aktuálne platné certifikáty sú EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018 platné do 02.01.2023
  • Spoločnosť sa zaviazala dodržiavať všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov ochrany životného prostredia ako aj uplatňovať prevenciu, elimináciu a minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie vyplývajúce z činností a poskytovaných služieb našej spoločnosti: Navrhovanie, dodávanie a montáž tepelných, chladových a protipožiarnych izolácií technologických zariadení a stavebných objektov. Dodávanie a montáž protihlukových izolácií.
Naše skúsenosti a projekty

Chceme byť pre našich zákazníkov, najlepším partnerom v oblasti priemyselných izolácií a klampiarskych prác. Inovácie, kreativita a profesionalita sú pre nás dôležité.

 

Naše portfólio tvoria tepelné a chladové izolácie, protipožiarne a protihlukové izolácie, klampiarske práce, realizácia striech, bežné stavebné práce, zámočnícke práce, sanácia azbestov a iné.
Neustále napredujeme

Naše certifikáty

 
Image

Váš silný partner

Kontakt

Adresa:
Staviteľská 3,
831 04 Bratislava
Telefón:+421 903 751 640
Email: vyroba@ipk.sk