Blog

Technické izolácie - tepelné izolácie potrubií

Pojem technické izolácie a riešenia v rámci danej oblasti sú pre nás hlavnou činnosťou. Okrem projektovej časti, poradenstva sa primárne zameriavame na realizáciu priemyselných izolácií. Oblasť technických izolácií je dôležitou súčasťou realizácie a optimalizácie prevádzkových parametrov, úspory nákladov na teplo, znižovanie environmentálnej záťaže ako aj zvyšovanie bezpečnosti prevádzok. Okrem efektívnejšieho využitia primárnych zdovoj energie (znižovanie vstupých nákladov - poďla zdroja tepla), sa vďaka správnemu návrhu a zrealizovanej tepelnej izolácií a oplechovaniu stabilizujú parametre prevádzky, pričom sa zamedzuje rýchlemu ochladeniu alebo prehriatiu médzia, ochrana pred popálením a iné. Ak potrebujete zefektívniť aj vaše procesy kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Image

Váš silný partner

Kontakt

Adresa:
Staviteľská 3,
831 04 Bratislava
Telefón:+421 903 751 640
Email: vyroba@ipk.sk