Blog

Sendvičové panely, technické izolácie a klampiarske prvky

V rámci riešenia komplexných služieb pre našich zákazníkov realizujeme dodávky a montážne práce oceľových konštrukcií, VZT rozvodov, konštrukcií pre technické izolácie ako aj demontáže, opravy, modifikácie projektov realizovaných pomocou sendvičových panelov. Realizované atypické riešenie v prevedení - nerezové oplechovanie, podľa požiadavky zákazníka. Zabezpečili sme komplexné služby (riešenie) priemyselných izolácií - technických izolácií na dosúšacej linke výrobnej linky na papier vyhovujúcej najvyšším štandardom. Tepelné izolácie zrealizované na danom projekte boli doplnené o kontrolné otvory. Realizácia posuvných tepelonoizolačných dverí zo zadnej strany linky na špeciálnych posuvoch sa bude realizovať v nasledujúcej etape. Všetky detaily a klampiarske prvky zrelizvované podľa požiadaviek prevádzky a investora podľa plánovaného harmonogramu.

 

Tepelné izolácie pôvodné riešenie kapotáž a strecha

 

Tepelne izolacie povodne riesenie kapotaz   Tepelne izolacie povodne riesenie strecha

 

Tepelné izolácie nové riešenie kapotáž a strecha 

 

             

 

Technické izolácie - tepelné izolácie potrubií

Pojem technické izolácie a riešenia v rámci danej oblasti sú pre nás hlavnou činnosťou. Okrem projektovej časti, poradenstva sa primárne zameriavame na realizáciu priemyselných izolácií. Oblasť technických izolácií je dôležitou súčasťou realizácie a optimalizácie prevádzkových parametrov, úspory nákladov na teplo, znižovanie environmentálnej záťaže ako aj zvyšovanie bezpečnosti prevádzok. Okrem efektívnejšieho využitia primárnych zdovoj energie (znižovanie vstupých nákladov - poďla zdroja tepla), sa vďaka správnemu návrhu a zrealizovanej tepelnej izolácií a oplechovaniu stabilizujú parametre prevádzky, pričom sa zamedzuje rýchlemu ochladeniu alebo prehriatiu médzia, ochrana pred popálením a iné. Ak potrebujete zefektívniť aj vaše procesy kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Izolácia turbín a šité matrace, šité izolácie, kompenzátory

Okrem priemyselných izolácií s oplechovaním ponúkame aj izolácie doslova „šité na mieru“. Tiež ponúkame výrobu kompenzátorov a dilatačných prvkov na mieru. Tieto prvky sa využívajú hlavne na miestach kde je komplikovanejší prístup s plechovými prvkami, alebo kde sa snažíme v rámci projektu aj maximálne znížiť emisivitu povrchov. Izolačné matrace vyrábame a realizujeme na spalinovody, armatúry, turbíny a iné prvky ktoré si to vyžadujú. Môžu byť jednoduchého tvaru ako aj tých najzložitejších tvarov. Izolačné materiály a povrchové úpravy sa vždy navrhujú na konkrétnu zákazku. Ak máte záujem o špeciálne typy izolácií určite nás kontaktujte radi Vám s tým pomôžeme.

Šité izolácie - od projekcie, zamerania, výroby až po kompletnú montáž. Izolačné púzdra na klasické potrubné rozvody, aparáty ako aj na rôzne atypické telesá a projekty podľa požiadaviek zákazníkov.

Šitá izoláciaPrepad s kompenzátorom

Kompenzátory a dilatačné spoje

kompenzátor šitá izoláciakompenzátor oprava

Demontáž azbestov

Pre našich zákazníkov sa sa snažíme byť čo najflexibilnejší pri riešení vzniknutých situácií pri realizácií zákaziek na stavbe. Preto sa snažíme zabezpečiť komplexné služby pri likvidácií azbestov, sanácií azbestocementových materiálov a prácach s tým súvisiacich. Azbestocementové materiály sa z minulosti vyskytujú na strechách, oplášteniach, kanalizačných potrubiach, ventilačných potrubiach a iných. Tieto pozostatky z minulosti je potrebné zdemontovať a zlikvidovať, aby našim zákazníkom nespôsobovali ekologickú záťaž ak sa rozhodnú vykonať rekonštrukciu objektu. Všetky povolenia a náležitosti spojené s likvidáciou azbestových materiálov vybavíme ako oprávnená firma za Vás.

Klampiarska výroba

Naša spoločnosť ponúka svoje služby v oblasti výroby plechových dielcov. Najmodernejšia technológia prípravy Vám umožní ušetriť čas a tým spojené náklady na výrobu. Stačí doručiť izometrické výkresy resp. ponúkame pri rozsiahlejších projektoch zameranie našimi pracovníkmi, výrobu a dodávku na stavbu. Po zaslaní podkladov Vám vyhotovíme termínovú aj cenovú ponuku. Nezaťažujte sa zdĺhavou výrobou a prenechajte výrobu na nás.

Image

Váš silný partner

Kontakt

Adresa:
Staviteľská 3,
831 04 Bratislava
Telefón:+421 903 751 640
Email: vyroba@ipk.sk