Demontáž azbestov

Blog Návštevy: 1323

Pre našich zákazníkov sa sa snažíme byť čo najflexibilnejší pri riešení vzniknutých situácií pri realizácií zákaziek na stavbe. Preto sa snažíme zabezpečiť komplexné služby pri likvidácií azbestov, sanácií azbestocementových materiálov a prácach s tým súvisiacich. Azbestocementové materiály sa z minulosti vyskytujú na strechách, oplášteniach, kanalizačných potrubiach, ventilačných potrubiach a iných. Tieto pozostatky z minulosti je potrebné zdemontovať a zlikvidovať, aby našim zákazníkom nespôsobovali ekologickú záťaž ak sa rozhodnú vykonať rekonštrukciu objektu. Všetky povolenia a náležitosti spojené s likvidáciou azbestových materiálov vybavíme ako oprávnená firma za Vás.

Vytlačiť